Pavia, J. M. and Aybar, C. (2020) “La mobilitat electoral en les eleccions de 2019 a la Comunitat Valenciana”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 134(1), pp. 27-51. doi: 10.28939/iam.debats.134-1.3.