Debats, R. (2020) “Monogràfic: Els valencians davant les urnes: partits polítics, mitjans de comunicació i ciutadans davant els processos electorals de 2019”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 134(1). Available at: http://revistadebats.net/article/view/2211 (Accessed: 8August2020).