Saiz Echezarreta, V. and Peñamarin, C. . (2021) “Confrontació emocional i deliberació pública sobre sexe de pagament. La pugna entre fàstic i vergonya”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 135(1). doi: 10.28939/iam.debats-135-1.5.