García-Martínez, J. (2021) “Definir la depressió: materialitats endògenes, immaterialitats exògenes”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 135(1). doi: 10.28939/iam.debats-135-1.2.