Roche Cárcel, J. A. (2021) “Cossos i emocions solitàries en l’art plàstic contemporani occidental”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 135(1). Available at: http://revistadebats.net/article/view/1917 (Accessed: 17 September 2021).