Barrio, A. (2020) “El feble arrelament del populisme a Espanya”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 134(1), pp. 233-246. doi: 10.28939/iam.debats.134-1.14.