Cingolani, S. (2017) “Vicent Baydal. Els valencians, des de quan són valencians?”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 131(1). Available at: http://revistadebats.net/article/view/1710 (Accessed: 18January2021).