Revista de cultura, política i societat, Debats. 2021. “POLANYI, Karl La Naturaleza Del Fascismo”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 135 (1). http://revistadebats.net/article/view/3719.