Revista de cultura, política i societat, Debats. 2021. “Entrevista a Ivan Miró”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 135 (1). http://revistadebats.net/article/view/3718.