Roig, Rosa. 2020. “A Valencian-Style Coalition Government: El Botànic”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 5 (December), 145-58. https://doi.org/10.28939/iam.debats-en.2020-8.