Revista de cultura, política i societat, Debats. 2020. “Annual Review 5”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 5 (December):Full Issue. http://revistadebats.net/article/view/2784.