Carratalá, Adolfo, and Dolors Palau Sampio. 2020. “Discursos En competència En La Dreta política Valenciana: Comunicació I estratègia Davant Les Eleccions autonòmiques De 2019”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 134 (1), 133-53. https://doi.org/10.28939/iam.debats.134-1.8.