Pavia, Jose M, and Cristina Aybar. 2020. “La Mobilitat Electoral En Les Eleccions De 2019 a La Comunitat Valenciana”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 134 (1), 27-51. https://doi.org/10.28939/iam.debats.134-1.3.