García-Martínez, Javier. 2021. “Definir La depressió: Materialitats endògenes, Immaterialitats exògenes”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 135 (1). https://doi.org/10.28939/iam.debats-135-1.2.