Barrio, Astrid. 2020. “El Feble Arrelament Del Populisme a Espanya”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 134 (1), 233-46. https://doi.org/10.28939/iam.debats.134-1.14.