LLORCA ABAD, G. Net-Strikes: A Proposal for Re-orienting Social Struggles in the 21st Century. Debats. Revista de cultura, poder i societat, v. 5, p. 303-316, 30 Dec. 2020.