PERIS BLANES, A.; LÓPEZ GARCÍA, G.; CANO ORÓN, L.; FENOLL, V. Mediatisation and Rallies during the 2019 Valencian Regional Election: Between ‘media logic’ and ‘political logic’. Debats. Revista de cultura, poder i societat, v. 5, p. 51-66, 1 Jan. 2021.