GONZÁLEZ RUEDA, A. J.; ARIÑO VILLARROYA, A. La dimensió cultural de la universitat espanyola. Estat de la qüestió. Debats. Revista de cultura, poder i societat, v. 134, n. 1, p. 217-232, 30 May 2020.