MARCOS GARCÍA, S.; VIOUNNIKOFF-BENET, N.; CASERO RIPOLLÉS, A. Què hi ha en un like? Continguts polítics en Facebook i Instagram en les eleccions autonòmiques valencianes de 2019. Debats. Revista de cultura, poder i societat, v. 134, n. 1, p. 91-116, 30 May 2020.