Magallón Portolés, C. (2020). Violent Extremism: A Challenge for Pacifist Feminism. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 5, 219-231. https://doi.org/10.28939/iam.debats-en.2020-13