Roig, R. (2020). A Valencian-style Coalition Government: el Botànic. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 5, 145-158. https://doi.org/10.28939/iam.debats-en.2020-8