GONZÁLEZ RUEDA, A. J., & Ariño Villarroya, A. (2020). La dimensió cultural de la universitat espanyola. Estat de la qüestió. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 134(1), 217-232. https://doi.org/10.28939/iam.debats.134-1.13