Marcos García, S., Viounnikoff-Benet, N., & Casero Ripollés, A. . (2020). Què hi ha en un like? Continguts polítics en Facebook i Instagram en les eleccions autonòmiques valencianes de 2019. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 134(1), 91–116. https://doi.org/10.28939/iam.debats.134-1.6