Pavia, J. M., & Aybar, C. (2020). La mobilitat electoral en les eleccions de 2019 a la Comunitat Valenciana. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 134(1), 27-51. https://doi.org/10.28939/iam.debats.134-1.3