Saiz Echezarreta, V., & Peñamarin, C. . (2021). Confrontació emocional i deliberació pública sobre sexe de pagament. La pugna entre fàstic i vergonya. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 135(1). https://doi.org/10.28939/iam.debats-135-1.5