Bericat Alastuey, C., Antoñanzas Laborda, J. L., & Tomás del Río, E. M. (2021). Anàlisi del discurs afectiu en el procés de canvi de model de relació laboral: la gestió de l’entorn per mitjà de la negociació col·lectiva. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 135(1). https://doi.org/10.28939/iam.debats-135-1.4