García-Martínez, J. (2021). Definir la depressió: materialitats endògenes, immaterialitats exògenes. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 135(1). https://doi.org/10.28939/iam.debats-135-1.2