Barrio, A. (2020). El feble arrelament del populisme a Espanya. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, 134(1), 233-246. https://doi.org/10.28939/iam.debats.134-1.14