(1)
GONZÁLEZ RUEDA, A. J.; Ariño Villarroya, A. La Dimensió Cultural De La Universitat Espanyola. Estat De La qüestió. Debats 2020, 134, 217-232.