(1)
García-Martínez, J. Definir La depressió: Materialitats endògenes, Immaterialitats exògenes. Debats 2021, 135.