(1)
Barrio, A. El Feble Arrelament Del Populisme a Espanya. Debats 2020, 134, 233-246.