[1]
Pavia, J.M. and Aybar, C. 2020. La mobilitat electoral en les eleccions de 2019 a la Comunitat Valenciana. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 134, 1 (May 2020), 27-51. DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats.134-1.3.