[1]
Barrio, A. 2020. El feble arrelament del populisme a Espanya. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 134, 1 (May 2020), 233-246. DOI:https://doi.org/10.28939/iam.debats.134-1.14.